Contacta

Nom

e-mail

Tema

Missatge

Membres de la Junta

PRESIDENT

Sr Joan Humet Morral

SOTS-PRESIDENT

Sr Ramon  Vila Vilardebó

TRESORER

Joan Morral Altayó

SECRETARIA

Marina Valls Obea

VOCALS

Fermi Altayó Pedragosa

Albert Bonás Morral

Carme Congost  Colomer

Ramon Mestres Miquel

Jaume Morral Pous

Montserrat Bayés Rovira

Roser Bonas Esteve

E-mail de contacte: ramonpictoric@hotmail.com