Contacta

Nom

e-mail

Tema

Missatge

Membres de la Junta

PRESIDENT

Sr Joan Humet Morral

SOTS-PRESIDENT

Sr Ramon  Vila Vilardebó

TRESORER

Joan Olivé Humet

SECRETARIA

M.Teresa Gispert Serra

VOCALS

Fermi Altayó Pedragosa

Albert Bonás Morral

Carme Congost  Colomer

Angel LLenas Vilallonga

Ramon Mestres Miquel

Joan Morral Altayó

Jaume Morral Pous

Maria Pous Morral

Joan Subirá Altayó