Excursió a l’Empordà 29 de Maig de 2022

SCSAA, 25 abril, 2022