Ferradura de plata 2018

Ferradures de Plata 2018

Jaume Vinyals Rovira
Jaume Vinyals Rovira Ferradura 2018
Juan Soley Vila
Juan Soley Vila Ferradura 2018
Serafin Cifuentes Ibarra
Serafin Cifuentes Ibarra Ferradura 2018

SCSAA, 7 desembre, 2017