Ferradures de Plata 2014

Ferradures de Plata 2014

Jaume Font Sallent
Jaume Font Sallent Ferradura 2014
soci número 7
Vicenç Mestres Carbonell
Vicenç Mestres Carbonell Ferradura 2014
soci número 196
Josep Tura Carbonell
Josep Tura Carbonell Ferradura 2014
soci número 117
Albert Bonàs i Morral
Albert Bonàs i Morral Ferradura 2014
soci número 95

SCSAA, 12 novembre, 2014