LA SOCIETAT

Fotografia Rambla …..Mateix Punt….El Mateix febrer….Mateixa il·lusió 47 anys de diferencia