Ferradura de Plata 2015

Ferradures de Plata 2015

Francesc Gavagnach Buatella
Francesc Gavagnach Buatella Ferradura 2015
soci número: 41
Maria Punsola Figueras
Maria Punsola Figueras Ferradura 2015
socia número: 461

SCSAA, 9 febrer, 2015